May Britt Øydvin

Heisan eg heiter May Britt Øydvin f.1960, og kjem frå Ulvik i Hardanger.

Fortida bur eg på Voss.  Er mormor til to jenter, saman med dei så maler me ofte, og er begynt på bokprosjekt med malebok for born, av born. Der dei viser korleis dei maler med utlike teknikkar, medan eg tek foto av maleprosessen. Samtidig som at det vert gjort om til ei eventyrforteljing. Det vert spennande å sjå korleis dette utviklar seg.

 

Utdanna meg til aktivitør i -92 - 94, med grunnkurs i teikning form og farge, men har ikkje vore i det yrket dei siste åra.

No brukar eg tida til å male og å inspirere andre.

 

Har vore på tre malekurs i eit kloster i Itala, - 08, -09 og i 2012

 

Ellers så har eg leika meg med farger og har funne fram til mange ulike måtar å male på. Det er kun fantasien som set stoppar for korleis ein kan male.

Jobbar og ein del med foto, naturbilder og foto av malerien mine som eg redigere og mikser litt på dei, og skapar ny bilder ut i frå det. Skriv og eigne dikt og tekstar som eg brukar/set inn på foto av maleriene.

 

Har hatt utstilling i:

Ulvik kongresshall

Delteke på felles utstilling i Ulvik og i Bergen.

 

Har holdt fleire kurs i Kreativmaling i:

Gulen, Sogn og Fjordane

Bømlo, Hordaland.

Voss, Hordaland

Dale kunstlag, Hordaland

Ulivk, Hardanger

 

Mitt mål med kursa er skapargleda, og med enkle teknikkar viser eg deg korleis du kan skape ditt eige maleri utan at du treng noko kunnksap om maling.

 

La fargane inspirere og gje skapargleda.

 

Enten du tru du kan det, eller du trur du ikkje kan det, så har du rett.

 

Ingen ting er umogleg, det tek berre litt lenger tidKul