Skapargleda i fargar på lerret, også med synål og stikkepinnar.
Trykk av åttbladroser i hardangersaum i ulike fargar og storleikar

Velkommen til å kikke inn på nettbutikken

Foto på lerret

Foto og trykk på lerret, aluplate eller plexiglas

Trykka vert laga av fotograf Senderud

Strikkegnomer

Oppskrifter til strikkegnomer

I nettbutikken finn du oppskrifter til ulike strikkegnomer som Søtmosane, Smågnomane, Strikkegnomer, Flaskeskjuler og Eggevarmere.

Kunstvandring

Kunstvandring Voss startar opp med Kunstvandring pinsen 2019 og skal bli ein tradisjon kvart år framover.  Kunstvandring er felles opningstider av verkstader, galleri og atleier, ein eller fleire dagar.  Kunst og kunsthandtverkarar frå Vaksdal, Voss. Ulvik og Aurland held ope i pinsen. Opningstider og kart over dei ulike stadane kjem snart. 

Sjå www.kunstvandringvoss.com  eller Fb:  KunstvandringVoss, for meir informasjon etter kvart som det vert lagt ut